Positiva xuntanza de familias afectadas polos problemas de transporte no IES Mendiño.

Xuntanza con nais e pais afectadas.
Xuntanza con nais e pais afectadas.

Da xuntanza realizada no local do BNG, chegouse á conclusión da necesidade de iniciar actuacións de presión por parte das familias. Valorouse a situación, de extremadamente grave, posto que “se lles nega a posibilidade aos nosos fillos e fillas a subir nos autobuses que van case baleiros, sen permitirlles a entrada a alumnado de bacharelato”, segundo algunha das familias asistentes.

Positiva xuntanza de familias afectadas polos problemas de transporte no IES Mendiño.

A problemática que se está a vivir coa empresa de transporte, con alumnado de bacharelato do IES Mendiño, afectando aos que viven na zoa de Cesantes, O Viso, e Cedeira, produce desacougo entre moitas familias. Segundo se expuxo na mesma, unicamente as medidas de presión poden surtir efectos. Describíronse situacións, que mesmo rozan a ilegalidade, como os cambios de parada dalgúns alumn@s, rapaces/as aos que os obrigan a baixar do autobús, ou non os deixan subir nel. “Moitas familias con fill@s en ESO e Bacharelato, acaban desprazándose directamente ao Instituto”.

Dende o BNG, expúxose as diferentes iniciativas tomadas como encontros co equipo directivo, ou o escrito asinado polo voceiro nacionalista Xoán Carlos González con data 25 de setembro, dirixido á alcaldía para que recabara toda a información, e se puxera en contacto cos responsábeis da Consellaría, “escrito do que non temos resposta”, afirmou. Considera o edil nacionalista, que a empresa Autos González, está actuando de mala fe, posto que é a que creou este problema, chegando a situacións extremas como as aquí descritas. Esiximos ao alcalde de Redondela, que tome cartas no asunto”.

Dende o colectivo de familias afectadas valoraron positivamente esta primeira xuntanza, acordando xa organizarse para presionar ás diferentes administracións, co obxectivo de buscar apoios entre toda a veciñanza redondelá. “Sabemos incluso que familias do Pedro Floriani, poden estar afectadas, polo que tentaremos contactar con elas para sumar apoios”, afirmaron.