Editorial

O BNG aprecia “irregularidades” na suba de 36.000€ a Urbaser.

O BNG aprecia “irregularidades” na suba de 36.000€ a Urbaser.

A proposta do alcalde de Redondela de modificación do contrato do lixo asinado con URBASER, para asumir os sobrecustos da recollida dos contedores no centro da Vila, “prantexa numerosas lagoas”, segundo a organización nacionalista. “Preténdese que apoiemos unha suba de 36.000€ anuais no pago á concesionaria, cando non consideramos indispensábel este servizo”, considera o voceiro municipal do BNG, Xoán Carlos González.

Ler nova
O BNG rexeita a alternativa á N550 en Redondela, proposta no PXOM.

O BNG rexeita a alternativa á N550 en Redondela, proposta no PXOM.

Dende a organización nacionalista consideran que a proposta recollida no borrador do PXOM, tería un impacto moi negativo para entornos como O Salguieral, ou Eidos. “O novo vial,  trasladaría o problema de miles de vehículos que se desprazarían cara a Vigo, Pontevedra ou Portugal a escasos metros do centro de Redondela,” afirman. Presentaron suxestións de eliminación deste trazado, tanto na Consellaría de Medioambiente como no Concello.

Ler nova
O BNG considera un despilfarro que o goberno de Javier Bas adique 38.000€ do Plan Concellos... “para un piano de cola”.

O BNG considera un despilfarro que o goberno de Javier Bas adique 38.000€ do Plan Concellos... “para un piano de cola”.

. Nas propias bases, recoñécese a autonomía para que cada un dos concellos, seguindo unhas directrices poida investir dita partida orzamentaria. Tres son as liñas básicas nas que se pode actuar: creación de emprego, afrontar pagos de diversa índole e investimentos. Recolle igualmente a posibilidade de adicar partidas plurianuais, para equipamentos municipais esgazados na vaga de lumes.

Sorpréndelle ás e aos nacionalistas que na liña de “investimentos” se recolla a proposta do Concello de Redondela, na que se prantexa como unha necesidade, a adquisición para o Multiusos da Xunqueira dun “piano de cola”, para o que reserva unha partida de 38.000€

Segundo o concelleiro nacionalista, Xoán Carlos González “non vai ser o BNG, quen poña peros ao fomento da cultura en todas as súas manifestacións, mais a adquisición deste instrumento musical, debe adaptarse a uns orzamentos máis axustados. Sendo responsábeis de velar polo interese xeral, xunto a unha axeitada inversión dos cartos públicos, cómpre priorizar as necesidades”.

Para o BNG, tal inversión nun piano de cola, xa non só supón facer fronte a un gasto de 38.000€. Dito instrumento musical, pode ser empregado un número moi limitado de veces ao longo do ano. Ademais, tal elemento vai requirir duns coidados e un mantemento, que van supoñer unha partida orzamentaria importante.

Defenden a cultura popular, de base, como instrumento de medre persoal, que forma parte da educación do conxunto da veciñanza, constitúe o eixo fundamental. Salienta o voceiro nacionalista “como con este tipo de propostas demóstrase que o goberno de Javier Bas carece de Proxecto e criterios”. Certifícase que moitas das súas actuacións caracterízanse por certo “pailanismo”, que lonxe de fomentar e dar resposta ás verdadeiras demandas culturais, obedecen a intereses egocéntricos.

O concelleiro nacionalista salienta que “existen no noso concello numerosas e moi destacábeis manifestacións culturais de base que cómpre promocionar, dende os grupos de baile e música popular, asociacións culturais, grupos de teatro, grupos de rock, rap, masas corais,... nas que se deben centrar os esforzos do goberno local. Con este tipo de proposta o goberno de Javier Bas atende máis a postulados personalistas, que a verdadeiras necesidades sociais”, rematan na súa nota.

 

 

 

 

Ler nova