Editorial

O BNG de Redondela esixe a limpeza dos entullos do entorno do Río Pexegueiro

O BNG de Redondela esixe a limpeza dos entullos do entorno do Río Pexegueiro

Xoán Carlos González Campo, con D.I. , veciño de Redondela, e con enderezo, a efectos de notificación en Praza da Constitución,1 C.P. 36800

EXPOÑO: Con motivo da realización da derradeira fase das obras de diversas infraestructuras deportivas a carón do Paseo do río Pexegueiro, a empresa responsábel de construír as Pistas de Pádel, botou restos de refugallo, cascallos de obra a carón das pistas de tenis. Dado que este espazo de esparcemento e lecer, mais tamén de recuperación dos últimos restos da Marisma de Redondela, ademáis de tratarse de material que debe ser tratado mediante os mecanismos e procedementos axeitados.

SOLICITO que o alcalde de Redondela exixa á empresa constructora das pistas de pádel, para que retire este vertedoiro ilegal no Paseo do Pexegueiro, procedendo ao tratamento axeitado do refugallo alí verquido.

Asdo.  Xoán Carlos González

Redondela, 12 de setembro de 2016

 

Resposta do Concello de Redondela:

Expediente nº: 4661/2016 Destinatario: Grupo municipal do BNG Procedimiento: SOLICITUDES DE INFORMACIÓN GRUPOS MUNICIPAIS En relación coa súa solicitude de data 13768 de data 13/09/2016 segundo a que “solicita que o alcalde de Redondela esixa á empresa construtora das pistas de pádel que retire este vertedoiro ilegal no Paseo do Peixegueiro, procedendo ao tratamento axeitado do refugallo alí vertido” Informado este departamento pola Secretaría xeral do Concello de que as referidas obras están sendo realizadas pola Deputación provincial de Pontevedra, no marco das obrigas contraídas coa sinatura o 28/11/2014 do Convenio para o proxecto “Fase III do Complexo Polideportivo Santa Mariña. Redondela”, rexistrado co número 164 (expte. 838/2016 de Gestiona) que na súa base Terceira di: “A Deputación provincial de Pontevedra procederá polo medio de contratación mais adecuado o encargo que comprende as obras relativas á instalación de pistas de pádel abertas, vestiarios, instalacións complementarias e zona de aparcamento do complexo deportivo Sta. Mariña.” En data 16/09/2016 este departamento contacta co director da obra, que realiza unha vista de control o día 19/09/2016 a partir da que se adoptan as medidas precisas para a total limpeza da zona e o procedente tratamento residual do vertido. (documento datado e asinado electronicamente na marxe) 

Ler nova
Xoán Carlos González, “a baixada da plusvalía en Redondela, obedece a unha verdadeira necesidade social”.

Xoán Carlos González, “a baixada da plusvalía en Redondela, obedece a unha verdadeira necesidade social”.

A proposta común de todos os grupos da oposición de baixada da plusvalía, aprobada polo Pleno da Corporación de Redondela, foi valorada positivamente dende a organización nacionalista. O concelleiro, Xoán Carlos González, considera que “dáse resposta a unha demanda social, posto que o noso concello atopábase entre os máis elevados, no abono da plusvalía”.

Aplicando este imposto municipal, as arcas do Concello recibían máis de 500.000 euros anuais. “Deste xeito, o goberno de Javier Bas podía fachendear dunha boa xestión, grazas a uns ingresos desorbitados cargándoos sobre os veciños e veciñas”, apunta.

“Coa proposta aprobada cos votos a favor de PSOE, AER, BNG e concelleira non adscrita, e os votos en contra do PP, rebáixase á metade o tipo coa que se gravaba a compravenda de vivendas e fincas urbanizables” salienta o concelleiro nacionalista.

Destaca igualmente Xoán Carlos González o feito de que se aprobara a bonificación do 95% nas doazóns, entre as que se atopan as herdanzas. “Tratábase dun dos casos máis graves, por afrontar moitas persoas desembolsos de miles de euros, convertendo estas transmisións nunha lousa económica, máis que nun beneficio”. Coa aprobación da modificación da plusvalía  vaise aliviar a carga impositiva respostando a unha demanda social, máxime tendo en conta a complexa situación económica pola que atravesan moitas familias.

Critica á súa vez á concelleira de urbanismo, Mari Carmen Amoedo, por pretender confundir á veciñanza. “Quen realmente fixo barra libre, foi o goberno do Partido Popular, ao eliminar o imposto de transmisións patrimoniais no caso das transmisións rústicas”.

Recorda o concelleiro nacionalista como “dende o ano 2011, o goberno municipal chegou a cobrar este imposto con efeito retroactivo de ata catro anos, co que moitos veciños e veciñas tiveron que facer fronte a cantidades desmesuradas por este conceito”. Eis baseábase a boa xestión do goberno municipal.

Xoán Carlos González remata na súa nota salientando “que atopámonos ante un claro exemplo de incapacidade de gobernar Redondela, por falta de proxecto, e incapacidade de xestionar, por facelo baseándose neste imposto”.

Ler nova
Luís Bará en Redondela: “o BNG vai ser imprescindíbel para construír unha Galiza nova”.

Luís Bará en Redondela: “o BNG vai ser imprescindíbel para construír unha Galiza nova”.

Ante un numeroso grupo de veciños e veciñas, o voceiro municipal, Xoán Carlos González, presentou o Acto recordando algunhas das reivindicacións que levan anos aparcadas pola Xunta de Feijóo en Redondela. “Melloras nos colexios de Santa Mariña e Quintela; recuperar San Simón como referente da memoria histórica”, apostando por dinamizar o Camiño Portugués, ou a posta en marcha dun tren de cercanías, recuperando a feira do gando. Considerou “unhna vergonza manter pechado o Centro de Día de Cesantes, catro anos despois do seu remate; ou que Feijóo diga en Vigo que pretender converter en vía urbana a AP-9 en Teís, cando os veciños e veciñas de Chapela están a sufrir unha ampliación inútil, ante o silencio do alcalde Javier Bas”.

Jessica García, integrante da candidatura do BNG, responsábel comarcal de Galiza Nova, veciña de Vilar, dirixíuse aos persoas que asistiron a Acto Público na tarde do domingo, afirmando que “o goberno galego está a expulsar anualmente a 25.000 mozos e mozas ben preparados. Imos desenvolver un programa específico, dende o goberno galego para que Retornen á súa terra”. Destacou a necesidade de mellorar os servizos públicos, recordando como “eu pertencín á xeración de alumnado, que co bipartito desfrutou da gratuidade dos libros de texto. Do primeiro co que acabou Feijóo ao chegar ao goberno”.

A seguinte en participar no Acto da Alameda, foi Olalla Obelleiro, candidata do BNG, concelleira en Soutomaior. Centrou a súa intervención referíndose a que “os sectores productivos do noso País teñen futuro, e poden crear riqueza para os galegos e galegas. O que nos falta é un goberno que realmente aposte por eles”. Pedíu o voto útil para Galiza e para o pobo galego, apoiando ao BNG o 25 de setembro.

Luís Bará, candidato número 1, concelleiro de mobilidade no goberno municipal da cidade de Pontevedra pedíu o voto para o BNG, “porque se trata do voto que realmente lle fai dano ao PP, posto que vai servir para desbancalos do poder, e porque presentamos un verdadeiro Proxecto de País”. Na súa alución ante os alí congregad@s, puxo o exemplo do “aire novo que significa a presenza do nacionalismo nos gobernos municipais, ou mesmo da Deputación, o que leva a que os nosos deputados sexan ameazados de morte, ante o silencio cómplice de Feijóo”.

A continuación referíuse Bará, ao compromiso do BNG, en desaloxar ao PP da Xunta, para desenvolver políticas novas “como sempre fixo”. Recordou que se a dereita sae afortalada dos diferentes comicios, é porque PSOE e Podemos, están a xogar en función dos seus intereses de partido.

Ao longo da súa intervención asegurou que “existen potencialidades e recursos para poñer Galiza ao nível do resto do Estado”. Falou da capacidade de aforro dos galegos e galegas, que deber reinvertirse no noso País; do apoio a Proxectos Empresariais, do fomento dos nosos recursos e sectores productivos, “prantando cara ante Madrid e Bruxelas, aínda que nos inhabiliten para que mariñeiros, gandeir@s, teñan futuro”. “Recuperaremos a inversión en investigación, ao contrario do que fixo Feijóo, despedindo aos nosos investigadores e investigadoras”. Comprometeuse, o cabeza de cartel polo BNG, a crear, dende o goberno galego unha Banca Pública, recadar os nosos impostos ademáis de “afondar no autogoberno para que non teña que vin ninguén de fóra a dicirnos o que temos que facer”.

Finalmente pedíu o voto para o BNG, “como único voto comprometido e útil para Galiza” 

Ler nova
Cun goberno do BNG, San Simón volverá a ser a Illa da Memoria.

Cun goberno do BNG, San Simón volverá a ser a Illa da Memoria.

Houbo que agardar ata o ano 2006, trinta anos de “democracia”, para que o goberno galego cumprira coa obriga de recuperar a memoria dos perseguidos e perseguidas polo franquismo. Coa presenza do BNG naquel goberno, instaurouse o Ano da Memoria, converténdose San Simón se convertera en Illa da Memoria, espazo de encontro e reconciliación cos perseguidos e perseguidas.

Daquela, arredor de 20.000 visitantes anuais achegábanse ata este enclave empregado durante a Guerra e anos posteriores, como campo de concentración. Houbo que agardar a que o nacionalismo asumira responsabilidades no goberno galego, para que se restablecera a xustiza, rendendo homenaxe á memoria dos represaliados e as súas familias.

Os oito anos de goberno de Feijoó, serviron para que este compromiso encetado dende o goberno galego, fose paseniñamente eliminado. A Illa da Memoria, como tal, despareceu, posto que a recuperación da memoria histórica, nunca foi unha prioridade do PP.

Diante da celebración da Eleccións Galegas, o 25 de setembro, o BNG- Nós Candidatura Galega comprometeuse por medio da súa cabeza de lista por Pontevedra, Luís Bará, a  recuperar San Simón como Illa da Memoria. O obxectivo: recoñecer o papel individual e colectivo daqueles que mesmo pagaron coa súa vida para defenderen a causa da democracia e a liberdade. Ante o silenciamento ao que o veu sometido a dereita durante décadas, cómpre rescatalos do esquecemento.

Cómpre actuar decididamente dende o goberno galego, para sacar á luz todo sobre un dos capítulos máis escuros da nosa historia. O compromiso do BNG para que despois de setenta anos, as persoas que sufriron persecucións, violacións, asasinatos, exilio, … restitúa a súa memoria. O compromiso do goberno do BNG, para que San Simón volva a recuperar o seu protagonismo como elemento de coñecemento do noso pasado, para afortalar o noso futuro. Na nosa man está, o 25 de setembro, de poñer ao fronte do goberno galego a Ana Pontón, e Luís Bará para acadar este obxectivo.

 

Ler nova