goberno
Novas
COMUNICADO SOBRE A CRISE DO CORONAVIRUS

COMUNICADO SOBRE A CRISE DO CORONAVIRUS

Dende o Bloque Nacionalista Galego de Redondela, ante a grave crise sanitaria por mor do COVID-19, “Coronavirus”, Comunicamos:

1. Apelamos á responsabilidade dos veciños e veciñas de Redondela, para poder superar o antes posíbel esta difícil situación sanitaria que estamos a atravesar.

2. Desexar a pronta recuperación daqueles veciños ou veciñas que se poidan ver afectados.

3. Poñernos a disposición das autoridades, principalmente municipais para afrontar esta loita colectiva.

4. Recordar que somentes as directrices baseadas en criterios sanitarios e científicos substentan calquera tipo de decisións.

5. En aras a evitar confusións e uso partidista da información, remitir á cidadanía á páxina do Concello de Redondela, ou do único medio de comunicación que consideramos “oficial” a nível local: Radio Redondela.

6. Especial mención para as familias que estas semanas terán que reorganizar a súa vida especialmente aquelas que teñen menores ao seu cargo.

7. Chamamos á responsabilidade das diversas empresas, para que acompañen as medidas de carácter público, restrinxindo a súa actividade ao máximo. Poderán contar con BNG, para apoiar medidas económicas que resarzan as súas perdas.

8. Recoñecer o traballo, esforzo e implicación dos traballadores da Saúde Pública. Seguiremos, despois desta crise como fixemos antes, defendendo unha Sanidade pública e universal.

9. Recoñecer o traballo dos empregados públicos, especialmente o persoal municipal, para o que pedimos a colaboración e comprensión cidadá, co fin de facilitarlle o seu importante labor.

10. Recoñecer o traballo de todos os operarios e operarias, como repartidores e repartidoras, caixeiros e caixeiras de supermercados, transportistas, persoal farmacéutico,… que seguen desenvolvendo o seu labor nestes días. Apelamos á comprensión e colaboración cidadá para facilitarlle o seu labor. Despois desta crise, seguiremos apoiando as súas xustas reivindicacións laborais.

 

 

Ler novas
Novas
O BNG considera un despilfarro que o goberno de Javier Bas adique 38.000€ do Plan Concellos... “para un piano de cola”.

O BNG considera un despilfarro que o goberno de Javier Bas adique 38.000€ do Plan Concellos... “para un piano de cola”.

. Nas propias bases, recoñécese a autonomía para que cada un dos concellos, seguindo unhas directrices poida investir dita partida orzamentaria. Tres son as liñas básicas nas que se pode actuar: creación de emprego, afrontar pagos de diversa índole e investimentos. Recolle igualmente a posibilidade de adicar partidas plurianuais, para equipamentos municipais esgazados na vaga de lumes.

Sorpréndelle ás e aos nacionalistas que na liña de “investimentos” se recolla a proposta do Concello de Redondela, na que se prantexa como unha necesidade, a adquisición para o Multiusos da Xunqueira dun “piano de cola”, para o que reserva unha partida de 38.000€

Segundo o concelleiro nacionalista, Xoán Carlos González “non vai ser o BNG, quen poña peros ao fomento da cultura en todas as súas manifestacións, mais a adquisición deste instrumento musical, debe adaptarse a uns orzamentos máis axustados. Sendo responsábeis de velar polo interese xeral, xunto a unha axeitada inversión dos cartos públicos, cómpre priorizar as necesidades”.

Para o BNG, tal inversión nun piano de cola, xa non só supón facer fronte a un gasto de 38.000€. Dito instrumento musical, pode ser empregado un número moi limitado de veces ao longo do ano. Ademais, tal elemento vai requirir duns coidados e un mantemento, que van supoñer unha partida orzamentaria importante.

Defenden a cultura popular, de base, como instrumento de medre persoal, que forma parte da educación do conxunto da veciñanza, constitúe o eixo fundamental. Salienta o voceiro nacionalista “como con este tipo de propostas demóstrase que o goberno de Javier Bas carece de Proxecto e criterios”. Certifícase que moitas das súas actuacións caracterízanse por certo “pailanismo”, que lonxe de fomentar e dar resposta ás verdadeiras demandas culturais, obedecen a intereses egocéntricos.

O concelleiro nacionalista salienta que “existen no noso concello numerosas e moi destacábeis manifestacións culturais de base que cómpre promocionar, dende os grupos de baile e música popular, asociacións culturais, grupos de teatro, grupos de rock, rap, masas corais,... nas que se deben centrar os esforzos do goberno local. Con este tipo de proposta o goberno de Javier Bas atende máis a postulados personalistas, que a verdadeiras necesidades sociais”, rematan na súa nota.

 

 

 

 

Ler novas