x.carlos-gonzalez
UNKNOWN
isla-de-san-simon

O BNG, solicita información sobre a Carreira de Buxos de San Simón.

“Queremos saber a situación desta formación arbórea, tan singular e distintiva do Concello, ante o avance do parásito Taladro do Buxo”, declara o concelleiro nacionalista Xoán Carlos González

Trátase dunha praga provocada por unha larva de procedencia asiática, que está a mermar a poboación de buxos da nosa contorna. O primeiro que comen os insectos, son as follas, mais ao verse afectada a cortiza a pranta chega a morrer. “O chamado Taladro do Buxo pode sumar varias xeracións ao longo do ano, sendo a segunda delas a máis letal”, afirma o concelleiro do BNG Xoán Carlos González

Ante o temor de que a Carreira de Buxos de San Simón puidera verse afectada por esta praga, dende o BNG dirixíronse ao Concello de Redondela para comprobar se se está a facer un seguimento. “Foi xa en novembro, cando presentamos un escrito para saber da situación dos buxos da Illa, recorda o concelleiro nacionalista, mais ata agora, non temos resposta ningunha. Instabamos ao goberno municipal, para que se dirixira aos responsábeis da Consellaría de Cultura, responsábel último da situación de San Simón.

Amosa a súa preocupación Xoán Carlos González, “ante a falla de resposta de ambas as dúas administracións. Semella que para o alcalde Redondela non foi unha prioridade, nos seus continuos encontros con responsábeis da Xunta interesarase pola saúde da Carreira de Buxos,”, afirma.

Recorda que o conxunto arbóreo da Illa de San Simón, constitúe un elemento singular, recollido dentro do Catálogo de Árbores Senlleiras de Galiza. Algúns dos exemplares chegan aos 11 metros de altura, cun diámetro de 70 centímetros. “Estes buxos superan os cen anos, co que a preservación deste conxunto, constitúe unha enorme responsabilidade. Por iso quixemos saber da situación dos mesmos”, afirma Xoán Carlos González.

“Para nós a Carreira de Buxos, como espazo excepcional, agranda aínda máis San Simón. Trátase sen dúbida dun selo que pon a Redondela como referente, en todo o sur de Galiza. O Concello xa hai tempo que renunciou a rendabilizalo. Cesantes deixou de ser o peirao de referenza para visitar o arquipélago”, remata na súa nota o concelleiro do BNG.

Ler novas
UNKNOWN
Aemblea Constituinte antes de ser abandonada por Javier Bas e os representantes populares.

O BNG de Redondela esixe a reprobación do alcalde de Redondela, pola súa actitude na Asemblea Constituínte da Área Metropolitana de Vigo.

Con data 23 de abril de 2012, publicábase no Diario Oficial de Galicia a Lei 4/2012, de 12 de abril, da Área Metropolitana de Vigo, aprobada polo Parlamento de Galicia, cos únicos votos a favor do Partido Popular. A nefasta xestión levada por parte do Goberno Galego, coa que se levou a cabo a posta en marcha desta Lei, supuxo unha parálise ata pasadas as eleicións municipais do ano 2015, no que se volveu a retomar o traballo para unha mellora do texto.

A Área Metropolitana de Vigo, conformouse cos concellos máis direitamente vinculados a esta urbe, na que conviven arredor de 500.000 habitantes. Inicialmente os concellos de Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Soutomaior, Mos, O Porriño, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño,  Gondomar, Nigrán, Baiona,  Cangas, Moaña, Vigo e Redondela pasaron a formar parte desta Área, na que o noso concello, como o segundo máis poboado, adquire un especial protagonismo.

As competenzas que a Lei recolle refírense ás áreas de promoción económica e emprego; 

servizos sociais; turismo; promoción cultural; medio ambente;  prevención e extinción de incendios; protección civil e salvamento; ordenación territorial e planificación urbanística;

O 12 de xullo de 2016 apróbase definitivamente no Parlamento Galego, o novo texto consensuado cos 14 alcaldes e alcaldesas da Área. O texto publicouse no DOG  o día 1 de agosto de 2016. Foi nas áreas de gobernanza e nas funcións competenciais, onde o novo texto, sufríu maiores modificacións. En canto ao primeiro, a emisión do voto ponderado na xunta de goberno metropolitano xunto á representatividade das vicepresidencias, serían os aspectos máis destacados. Refórmase igualmente a presidencia da comisión de ordeación do territorio e urbanismo.

No novo texto do ano 2016, recóllese a posibilidade da entrada de novos concellos, e a flexibilidade dos que a conforman para abandoala. En canto ao financiamento da Área, establécese que será vía aportacións dos concellos, e cesións tanto da Deputación, como da propia Xunta. Igualmente contémplase a integración e coordinación do transporte urbano e interurbano, no transporte metropolitano.

Con data 12 de abril de 2016, en sesión plenaria extraordinaria do Concello de Redondela debátese e apróbase por maioría, as Modificacións do Texto de Lei da Área Metropolitana de Vigo.

Na sesión plenaria do 8 de setembro de 2016, nomeouse @s representantes do Concello de Redondela, a quen lle corresponde segundo a propia Lei da Área Metropolitana en función da poboación ( entre 20.001 e 50.000 habitantes), o alcalde do concello como membro nato, máis 3 [email protected]. No caso de Redondela, 1 do PP, 1 do PSOE, 1 de AER, segundo os resultados eleitorais das eleicións municipais do ano 2015.

Con data 1 de decembro de 2016, constituíuse a Asemblea da Área Metropolitana de Vigo, coa presenza de 14 alcaldes e alcaldesas, e un total de 53 [email protected] de diferentes forzas políticas (PSOE, PP, BNG, Mareas, AER, Movemento Salceda, Alternativa Canguesa de Esquerdas, Gañemos).

Nesta sesión constitutiva, o total de representantes do Partido Popular, co alcalde de Redondela, Javier Bas, ao frente decidiron abandoar o Plenario. Como rexedor do noso concello, argumentou que se o transporte urbano de Vigo, non entraba de inmediato no transporte metropolitano, a Área non tiña sentido.

Nas xornadas seguintes, todo foron descalificacións por parte de membros do Partido Popular, tanto local como nacional, co vicepresidente Alfonso Rueda, cualificando de “chiringuito” a Área Metropolitana.

A decisión adoptada polo alcalde de Redondela, Javier Bas, vai en contra das encomendas que como rexedor, lle outorgaron os e as redondeláns. No canto de defender os intereses coleitivos, plegouse aos intereses da súa organización política; o Partido Popular.

Para o Bloque Nacionalista Galego, a constitución e conformación da Área Metropolitana, converteuse nun dos principais obxectivos políticos das últimas décadas, co obxecto de permitir unha mellor xestión de recursos, unha mellora na atención ás necesidades e demandas cidadás, xunto a unha cesión de competenzas por parte dos concellos, Deputación e Xunta, evitando as dupricidades administrativas. O diálogo e o debate entre as partes implicadas, deberon ser, para esta organización a base de calquera principio de acordo.

Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita por parte do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Redondela, a adopción do seguinte ACORDO

1. A reprobación do alcalde-presidente do Concello de Redondela, ao abandoar a Asemblea Constituínte da Área Metropolitana, en contra dos intereses dos e das redondeláns.

Asdo. Xoán Carlos González

 

Redondela 23 de decembro de 2016

Ler novas
UNKNOWN
image-enHF-1000x_

O goberno de Javier Bas, “botado ao monte”.

Nas últimas semanas o Partido Popular de Redondela, sacouse a careta, e deixou ver a súa verdadeira faciana. Nada de velar polos intereses dos e das redondeláns. Nada de poñer o debate e o diálogo enriba da mesa, como instrumento para a posta en común e a mellora das condicións para veciños e veciñas. Nada de permitir debates e diálogos “participativos”.

No 25 de novembro, data destacada no calendario anual en contra da violencia de xénero, no canto de participar nos actos reivindicativos ante as portas do Concello, a concelleira de servizos sociais e urbanismo, Mari Carmen Amoedo, acompañado do concelleiro de deportes, Julio Alonso formaron parte da comitiva que o PP despregou na sé da Deputación de Pontevedra. Tratouse dun acto partidista para presionar ao goberno provincial, unicamente para beneficio dos seus gobernos. Existen, pois, outras prioridades para membros do goberno municipal: primeiro o partido, despois o servizo público.

O día 1 de decembro, debe ser remarcado na historia do Partido Popular de Redondela. Amosando un servilismo de difícil parangón, escenificaron na Asemblea Constituínte da Área Metropolitana o seu interese por instrumentalizar este ente, novamente en beneficio partidista.

Javier Bas, converteuse no “cabecilla” do abandono por parte dos representantes do Partido Popular desta Asemblea Constituínte. O alcalde de Redondela comprometérase en xunta de [email protected] en participar da Asemblea, e defender os intereses do noso concello. Amosando a súa faciana máis servil, humillou publicamente o cargo que representa. Volveu a prevalecer o interese por medrar dentro do partido, sobre os intereses colectivos.

Ese mesmo día, celebrouse o Pleno da Corporación. Ás once e cuarto da noite, tocaba o debate da moción presentada polo BNG sobre o catastrazo, e a demanda de formar a persoal do concello para asesorar á veciñanza. Dun xeito totalmente caprichoso, e autoritario, o alcalde de Redondela decidiu que non se ía debater.

Amosou, unha vez máis, que non lle vai permitir ao BNG expresar as demandas veciñais, máis que o legalmente exixíbel. Nada de diálogo, nin participación aberta. Ata agora, todo isto ten sido empregado para escenificar unha versión democrática, unicamente polo interese de gobernar.

O Bloque Nacionalista Galego, converteuse no verdadeiro inimigo e opositor do goberno de Javier Bas, quen vai poñer todos os medios ao seu alcance para tentar acalar á nosa organización.

Pola súa banda o concelleiro nacionalista, Xoán Carlos González afirmou que “non imos asistir ás xuntas de voceiros, que non sexan estritamente necesarias. Deixaremos de participar quincenalmente a unhas xuntanzas que a maior parte das veces non levan a ningún lado. Non lle imos facer o xogo ao goberno, querendo aparentar normalidade democrática, e en canto pode aplicar o rodo”.

Ler novas
UNKNOWN
Un dos planos do proxecto.

Xoán Carlos González afirma que o goberno municipal oculta proxectos aos Consellos Parroquiais.

Refírese en concreto á recuperación do río Alvedosa en Reboreda, que non se levou a este órgano participativo.

Nas últimas semanas estanse celebrando diversos consellos parroquiais, tal como marca a normativa das convocatorias trimestrais. Para o concelleiro, “evidénciase novamente a falla de interese nestes órganos co fin de que se debatan diferentes actuacións de calado nas parroquias”

Refírese en concreto o concelleiro nacionalista á ocultación dun Proxecto de recuperación das marxes do río Alvedosa na parroquia de Reboreda. “O máis lóxico tería sido que se presentara no Consello Parroquial, para que os diferentes colectivos valoraran a actuación, manifestando a súa opinión”, apunta. O concelleiro do BNG refírese á construción dunha senda peonil, cunha inversión de 60.000 euros, e uns 200 metros de lonxitude. Inclúese a construción de muro na beira do río, pechamento con vallas, pavimento con lousa de granito, varandas de aceiro inoxidábel, e mesmo unha rampa para accesibilidade de persoas con mobilidade reducida.

“Tras a negativa xestión da senda polo río Maceiras, no que a obra se realizou sobre o mesmo río, empregando incluso refugallos, temémonos o peor. Pretender que o goberno de Redondela, leve a cabo unha actuación que supostamente será de recuperación medioambiental, segue sendo unha temeridade”, considera o concelleiro do BNG.

Para Xoán Carlos González, tal como ten sucedido noutras ocasións, “o goberno de Javier Bas pontea aos órganos participativos, para presentar proxectos estrela, cun único afán propagandístico”.

Ler novas
UNKNOWN
X. Carlos González xunto á marcah pola defensa da Mobilidade ao seu paso por Redondela.

O BNG apoia as reivindicacións a prol dunha mobilidade sostíbel.

O concelleiro nacionalista, Xoán Carlos González, participa na concentración diante do Concello, xunto aos colectivos convocantes.

Na mañá do domingo, asociacións que traballan a prol do uso da bicicleta como medio de transporte nas cidades e vilas da nosa área, levaron a cabo unha marcha dende Pontevedra a Vigo. A iniciativa contou con diversas paradas de carácter simbólico, para chamar a atención da cidadanía, e de poderes locais, para o fomento e uso da bicicleta.

Xoán Carlos González, animou a membros da Asociación A Golpe de Pedal, Asociación Pedaladas, a manter a súa liña de traballo e concienciación. Manifestou o apoio da organización local do BNG, das reivindicacións polos espazos urbanos máis humanizados onde a bicicleta lle gañe espazo ao vehículo particular, ofrecéndose a manter encontros no futuro con ditas asociacións. A mobilización contou co apoio da AA.VV de Chapela.

Informoulles aos alí concentrados, como por iniciativa do BNG, Redondela converteuse nun dos concellos pioneiros no fomento do uso da bicicleta, a traveso do servizo de alugueiro. Unha das primeiras medidas tomadas polo goberno de Javier Bas foi a de eliminar dito servizo.

Ao remate da concentración Xoán Carlos González afirmou que “por vez primeira o goberno municipal de Javier Bas é congruente cos seus principios. No seu momento eliminou o sistema de alugueiro de bicicletas. Agora non participa deste tipo de actos que apostan por unha mobilidade sostíbel,”.

Ler novas
UNKNOWN
CAM04431

O BNG de Redondela esixe a limpeza dos entullos do entorno do Río Pexegueiro

Xoán Carlos González Campo, con D.I. , veciño de Redondela, e con enderezo, a efectos de notificación en Praza da Constitución,1 C.P. 36800

EXPOÑO: Con motivo da realización da derradeira fase das obras de diversas infraestructuras deportivas a carón do Paseo do río Pexegueiro, a empresa responsábel de construír as Pistas de Pádel, botou restos de refugallo, cascallos de obra a carón das pistas de tenis. Dado que este espazo de esparcemento e lecer, mais tamén de recuperación dos últimos restos da Marisma de Redondela, ademáis de tratarse de material que debe ser tratado mediante os mecanismos e procedementos axeitados.

SOLICITO que o alcalde de Redondela exixa á empresa constructora das pistas de pádel, para que retire este vertedoiro ilegal no Paseo do Pexegueiro, procedendo ao tratamento axeitado do refugallo alí verquido.

Asdo.  Xoán Carlos González

Redondela, 12 de setembro de 2016

 

Resposta do Concello de Redondela:

Expediente nº: 4661/2016 Destinatario: Grupo municipal do BNG Procedimiento: SOLICITUDES DE INFORMACIÓN GRUPOS MUNICIPAIS En relación coa súa solicitude de data 13768 de data 13/09/2016 segundo a que “solicita que o alcalde de Redondela esixa á empresa construtora das pistas de pádel que retire este vertedoiro ilegal no Paseo do Peixegueiro, procedendo ao tratamento axeitado do refugallo alí vertido” Informado este departamento pola Secretaría xeral do Concello de que as referidas obras están sendo realizadas pola Deputación provincial de Pontevedra, no marco das obrigas contraídas coa sinatura o 28/11/2014 do Convenio para o proxecto “Fase III do Complexo Polideportivo Santa Mariña. Redondela”, rexistrado co número 164 (expte. 838/2016 de Gestiona) que na súa base Terceira di: “A Deputación provincial de Pontevedra procederá polo medio de contratación mais adecuado o encargo que comprende as obras relativas á instalación de pistas de pádel abertas, vestiarios, instalacións complementarias e zona de aparcamento do complexo deportivo Sta. Mariña.” En data 16/09/2016 este departamento contacta co director da obra, que realiza unha vista de control o día 19/09/2016 a partir da que se adoptan as medidas precisas para a total limpeza da zona e o procedente tratamento residual do vertido. (documento datado e asinado electronicamente na marxe) 

Ler novas