O BNG valora moi negativamente a falla de inversión do Estado coas necesidades de Redondela.

O goberno español ignora outra vez a construcción da estación de Chapela.
O BNG valora moi negativamente a falla de inversión do Estado coas necesidades de Redondela.

Descoñecemos os motivos de Javier Bas para alegrarse ante a falla de compromiso.

O Bloque Nacionalista Galego, valora moi negativamente a inversión que o goberno español vai facer en Redondela no ano 2015. Non “existe previsión de construción da estación de Chapela, nin da Rotonda de Os Valos.

Consideramos dende o BNG que non se lle dá resposta ás carencias que en canto ás infraestruturas dependentes do estado sufre o concello de Redondela. Relativizan a inversión anunciada polo alcalde Javier Bas, posto que a construción de beirarúas, e a senda peonil, debe ser unha realidade ao longo do ano.

Cruce perigoso no Alto de Os Valos.

Reivindicacións sociais.

Tamén descoñecemos os motivos de ledicia do alcalde, ao ignorarse a petición dos veciños e veciñas de Cedeira. Mobilizáronse para melloras na seguridade viaria no entorno do Cruceiro, mesmo recollendo sinaturas. Despois de entregalas no Concello, compróbase como as mesmas foron ninguneadas.

Sinalamos igualmente como a construción da Rotonda no Alto dos Valos, foi ninguneada polo ministerio. “Acordos de consellos parroquiais e Pleno da Corporación para facer forza nesta demanda, que os responsábeis do ministerio non quixeron escoitar”.

Confírmase que non se vai elaborar un proxecto de remodelación da N-555, posto que tal como se baralla, suporía unha inversión de arredor de 9 millóns de euros. “A pesares do servizo que esta estrada ten feito, e segue a facer ao propio Ministerio para a construción das obras do AVE, 255.000€ para a construción de beiravías, supón unha inversión moi cativa”.

 

Estación de tren en Chapela.

“Volve outra vez o goberno español, a ignorar a construción da estación de tren en Chapela. No ano 2011 o Ministerio aprobou unha partida de 150.000€ para  o Proxecto Construtivo. Agora confírmase que non se vai levar a cabo”.

Dende o BNG cremos que a parroquia de Chapela sufre o movemento de tráfico ferroviario, “mais, a pesar disto, non se pode beneficiar do uso deste medio menos contaminante que o vehículo particular”.

“En todo caso, a maior inversión que o Estado vai facer nesta parroquia, vai ser a ampliación da autoestrada, deixándoa esgazada de vez, afondando nun déficit real con Chapela”.

O goberno español ignora outra vez a construcción da estación de Chapela.

O BNG valora moi negativamente a falla de inversión do Estado coas necesidades de Redondela.