Tras tres anos de xestións, o saneamento chega á Rabadeira�

Tras tres anos de xestións, o saneamento chega á Rabadeira